محور فعالیت

سئو و بهینه سازی

سئو و بهینه سازی

بهینه سازی کامل وب سایت و گسب رتبه اول گوگل برای وب سایت شما

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

راهبری  وب سایت های فروشگاهی

راهبری وب سایت های فروشگاهی

طراحی اختصاصی وب سایت های فروشگاهی

طراحی کاملا ریسپانسو و واکنش گرا

طراحی کاملا ریسپانسو و واکنش گرا

طراحی کاملا ریسپانسو و واکنش گرا

طراحی وب سایت های شخصی

طراحی وب سایت های شخصی

طراحی وب سایت های شخصی

پشتیبانی آنلاین و مستمر

پشتیبانی آنلاین و مستمر

پشتیبانی آنلاین و مستمر

اگر چرایی سایت خود را میدانید چگونگی آن را به ما بسپارید؛ ما  با پشتیبانی آنلاین شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهیم کرد .

چرا ما ؟

چون تیم ما : سابقه ۱۰ ساله کار پروژه ای با پشتیبانی دراز مدت تجربه عملی در ایجاد و راهبری فروشگاه اینترنتی با برنامه ریزی ورود محصول و تولید محتوا و سئو داخلی ،گروه بندی ، روشهای حمل نقل ، قیمت گذاری و ...

 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎری دارد . ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی آن ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در رده ﺷﻐﻠﯽ و رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

 ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺮوژه ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ دور ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎرت و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ   ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎری ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ما ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺎر ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

تیم ما

سعید قائدی
طراح سایت
مهدی عسگری
سئو و بهینه سازی
محمد‌صادق حیدری
طراح UI

سمیرا جعفری

مشاور استاندارد و برندینگ

راضیه سیروسی
فاطمه کوثری
طراح رابط و تجربه کاربری/برنامه نویس
الیزا زمانی
طراح وب

سمیه آهنگران

کارشناس طبقه بندی و پالایش محتوا

سوالات متداو ل

چگونه به شما کمک خواهد کرد ؟

در آﺳﺎن ﭘﺮداز ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺮوژه ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ دور ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎرت و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در آﺳﺎن ﭘﺮداز ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎری ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد

چرا ما؟

آﺳﺎن ﭘﺮداز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎری دارد . ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی آن ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در رده ﺷﻐﻠﯽ و رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

 

مدت زمان تحویل کار چقدر است؟

حداکثر یک ماه 

نمونه کار ها
وب سایت های دو یا چند زبانه
پشتیبانی به چه صورت هست ؟
پشتیبانی چند وقت هست؟

سفارش طراحی

هر امکاناتی که برای وب سایت تان نیاز هست را به صورت آنلاین و در عرض چند دقیقه انتخاب کنید، ما برایتان شخصی سازی می کنیم 

طراحی وب سایت های فروشگاهی 

  •  سابقه ۱۰ ساله کار پروژه ای با پشتیبانی دراز مدت
  • تجربه عملی در ایجاد و راهبری فروشگاه اینترنتی با برنامه ریزی ورود محصول و تولید محتوا و سئو داخلی ،گروه بندی ، روشهای حمل نقل ، قیمت گذاری و .

© تمامی حقوق مادی و معنوی  محفوظ است.